Újabb módosítások az otthonfelújítási programban
,

Újabb változások az otthonfelújítási támogatásban!

Újra módosult a lakásfelújítást támogató pályázatot szabályozó 518/2020 (XI.25.) kormányrendelet. A legfontosabb változások:

 • 3. fejezet: Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei
  • Új bekezdés a 4. § (6) szakaszban:
   “c) ha az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles, illetve az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.”
 • 4. fejezet: A támogatás mértéke
  • Új bekezdés az 5. §-ban:
   “(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14b. alcíme szerinti otthonfelújítási kölcsön (a továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) vonatkozásában
   a) fennálló tőketartozás és járulékai összege alacsonyabb az otthonfelújítási támogatás összegénél, vagy
   b) a korábban felvett otthonfelújítási kölcsön vonatkozásában tartozás már nem áll fenn,
   és a támogatott személy az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatást (a továbbiakban: jelzáloghitel-csökkentési támogatás) vett igénybe, akkor az otthonfelújítási támogatás összege nem lehet magasabb, mint a számlával igazolt felújítási összeg, valamint az otthonfelújítási kölcsöntartozásra igénybe vett jelzáloghitel-csökkentési támogatás összegének különbözete, és nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összeget.”
 • 5. fejezet: Támogatható építési tevékenységek
  • Új bekezdések a 6. §-ban:
   “u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint
   v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.”
  • A (5a) bekezdés kiegészült:
   “Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén – a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével – az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.”
 • 6. fejezet: A támogatás igénylése
  • Új bekezdés a 8. §-ban:
   “lf) ha részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására nézve érvényesítette a jelzáloghitel-csökkentési támogatást, akkor ennek tényéről, továbbá hogy a jelzáloghitel-csökkentési támogatást mely hitelintézetnél fennálló milyen kölcsöntartozására, valamint – több érintett kölcsöntartozás esetén melyikre nézve – mekkora összegben vette igénybe,”
 • 9. fejezet: Záró rendelkezések
  • Új paragrafus:
   “17. § A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. § (6) bekezdés c) pontját, valamint 6. § u) és v) pontját a Módr. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, illetve megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.”

Ha nem szeretne azon aggódni a felújítás közepén, hogy módosult-e valamilyen feltétel vagy a támogatás mértéke, keressen minket és átvállaljuk a teljes pályázati ügyintézést, beleértve a változások figyelését és értelmezését!